maanantai 20. maaliskuuta 2017

Kuka on rasisti?

Tiedonantajan miniessee vuodelta 2016.

Perussuomalaisten Sebastian Tynkkystä on viime aikoina täysin hyvästä syystä syytetty rasistismista useasta eri ilmansuunnasta. Tynkkyselle tämä on tietenkin virheellinen syytös: hänhän on maahanmuuttokriitikko, ei rasisti! Kenelle hyvänsä ajattelevalle ihmiselle ”maahanmuuttokriitikko” terminä on kuitenkin jo vuosia tarkoittanut pelkkää sievistelevää ilmaisua rasismille. Kysymys on puhtaasti retorisesta tempusta, jolla rasismia tehdään salonkikelpoiseksi. Positiivista sinänsä on ettei kukaan voi juuri olla enää tänä päivänä avoimesti rasisti vaan hänen on keksittävä kieroumilleen erilaisia kiertoilmaisuja. Yleensä tämä rasismin kiertäminen tapahtuu sen varjolla, että väitetään itseasiassa kritisoitavan uskontoa (islamia) tai kulttuuria, ei rotua. Tämä ei kuitenkaan mitätöi syytöstä Tynkkysen rasismista.

Rotuoppeihin pohjautuville rasistisille ideologioille ei ole nykyään enää tieteellistä pohjaa. Nykyinen biologia pitää rotua liian epämääräisenä terminä kuvaamaan ihmispopulaatioita. Ihmislajin sisäinen geenivaihtelu on erittäin vähäistä johtuen varhaisen ihmispopulaation pienestä koosta. Vain 5-10 prosenttia geneettiseestä vaihtelusta ilmenee eri mantereilla elävien populaatioiden välillä. Suurin geneettinen vaihtelu ilmenee pikemminkin yksilöiden välillä. Suomen Kuvalehden tekemän kyselyn mukaan tästäkin huolimatta, jopa kolme viidestä suomalaisesta uskoo ihmisrotujen olemassaoloon.

Tällaiset asenteet saattavat nähdäkseni käydä järkeen pikemminkin kulttuurintutkimuksen kuin biologisen tutkimuksen avulla. Rasismia koskevassa yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisessä tutkimuksessa puhutaan biologisen rodun sijaan rodullistamisesta. Tällä tarkoitetaan sellaista kulttuurisen merkityksenannon prosessia, jossa toisille ihmisille annetaan vähemmän inhimillisiä piirteitä kuin toisille. Toiset ihmisryhmät esitetään joko kulttuurisista tai biologisista syistä (aiemmin jopa teologisista syistä) vähemmän ihmisen kaltaisiksi kuin toiset. Esimerkiksi mustilla ei Raamattuun nojaten 1800-luvulla ajateltu olevan sielua laisinkaan eikä mustia tämän vuoksi tarvinnut nähdä ihmisinä. Rodullistamiseen liittyy siis olemuksellistamisen prosessi, jossa tietty ihmisryhmä määritellään olemuksellisesti vähemmän inhimillisiksi kuin toiset. Rodullistaminen on symbolista väkivaltaa, jolla pyritään pitämään yllä oman kulttuurisen ryhmän ylemmyyttä suhteessa toiseen.

Tällaiseen ajatukseen nojautuen on helppo todeta Sebastian Tynkkynenkin rasistiksi. Vaikka hän ei nojaudukaan biologiseen rodun käsitteeseen, hän olemuksellistaa muslimit naisia ”säkittäviksi” raakalaisiksi ja kutsuu islamia ihmiskunnan syöväksi. Hän on aina muslimeja ylempänä: hän on ennen muuta länsimaisia vapauden arvoja kannattava ”maahanmuuttokriitikko”, joka haluaa pitää epäinhimilliset muslimit poissa maastamme. Hän on kerta kaikkiaan enemmän ihminen kuin muslimit.


Sebastian Tynkkynen, haasta minut oikeuteen, mutta silmissäni olet ihan ihka oikea rasisti!

Ei kommentteja: