maanantai 20. maaliskuuta 2017

Kokeelliset yhteisöt, kokeileva politiikka

Tiedonantajan miniessee vuodelta 2017.

 Viime vuosina radikaalissa yhteiskunnallisessa keskustelussa on nostettu esiin enenevissä määrin erilaisia uuden talouden muotoja. Erilaiset jakamistalouden, solidaarisuustalouden, aikapankkien, sosiaalisen omistuksen sekä uuden osuuskuntatoiminnan ovat olleet nousevia teemoja kapitalismille vaihtoehtoja etsivien henkilöiden keskusteluissa. Kaikkia näitä talouden uusia muotoja yhdistää halu löytää kapitalistiselle rahataloudelle vaihtoehtoista yhteisöllisen ja taloudellisen toiminnan logiikkaa.

Toistaiseksi nämä muodot ovat tietenkin marginaalissa, mutta kiinnostavaa on niiden lähestymistapa taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ne lähtevät liikkeelle rohkeista kokeiluista. Kun kapitalismi on laajalti todettu mahdottomaksi yhteiskuntajärjestelmäksi, on syntynyt tarve kokeilla uusia tapoja toimia. Tämä kokeellinen asenne kiistää sen, että taloudellisen elämän kysymyksiin voisi vastata vain yhdellä tavalla. Vastauksia voi olla useita - tai ainakin erilaiset kokeilut antavat kaikkia tärkeää informaatiota siitä, miten yhteisöllinen elämämme kannattaisi järjestää. Epäonnistuneetkaan kokeilut eivät merkitse lopullista tappiota vaan mahdollisuutta oppimiseen.

Nämä talouden uudet muodot ovat hengeltään hyvin lähellä erilaisia utopiasosialistien aatteita. Suomessa tällainen asenne ei ole ollut menneinäkään vuosikymmeninä ja -satoina täysin vierasta. Ensimmäinen suomalainen utopiayhteisö, valistusaatteeseen pohjaava Uusi Jerusalem, rakennettiin August Nordenskilödin johdolla Sierra Leoneen, Afrikkaan, jo vuonna 1792. Matti Kurikan johdolla suomalaiset puolestaan perustivat sekä Australiaan että Kanadaan utopiayhteisöjä, joiden periaatteet nousivat sosialististen aatteiden perinteestä. Tunnetuin näistä yhteisöistä oli tietenkin Sointulan utopiayhteisö. Ja vaikka nämä yhteisökokeilut poikkeuksetta epäonnistuivat, ei esimerkiksi Matti Kurikka suostunut luovuttamaan vaan etsi aina mahdollisuuksia uusille kokeiluille.


Tästä utopiayhteisöjen asenteesta myös meillä on jotain opittavaa. Kapitalismi on kaikelle elämälle mahdoton yhteiskuntajärjestelmä ja sen tilalle on kehityttävä uudenlaisia yhteisöjä, uudenlaisen logiikan pohjalta toimivaa yhteiskunnallista elämää. Uusien yhteisöjen kehittymiseksi tarvitsemme kuitenkin ennakkoluulotonta vaihtoehtoisten talous- ja yhteisömuotojen kokeilua. Tulevissa kunnallisvaaleissa olisikin erittäin tärkeää nostaa keskusteluun paikallisen tason päätöksenteon tärkeyden lisäksi paikallisesti toimivien yhteisöjen rooli. Paikallisesti toimivat yhteisöt ja uuden talouden kokeilut olisi tärkeää nostaa esille. Pelkkä oikeistokehityksen vastustaminen ei riitä vaan on nyt tarvitsemme myös positiivisia visioita siitä kuinka voisimme vahvistaa kokeilevaa yhteiskunnallista toimintaa myös paikallisesti. Politiikan fokuksen ei tule olla vain kunnallisvaltuustoissa vaan myös ulkoparlamentaarisessa paikallisessa toiminnassa.

Ei kommentteja: