keskiviikko 21. joulukuuta 2016

perjantai 28. lokakuuta 2016

Utopia Symposium 30.11.2016

Utopiat ovat olleet keskeisiä eurooppalaiselle poliittiselle ajattelulle. Vuonna 2016 tulee kuluneeksi 500 vuotta Thomas Moren Utopia -teoksen ilmestymisestä. Moren jälkeiset utopiat – olivatpa ne poliittisia, taloudellisia tai sosiaalisia, vasemmistolaisia tai oikeistolaisia – ovat vaikuttaneet merkittävästi yhteiskunnallisten ja poliittisten järjestelmien kehitykseen.

Utopian käsite rakentuu kahdessa merkityksessä. Utopioista puhuttaessa puhutaan sekä paikasta, jota ei ole (ou-topos) että hyvästä tai ihanteellisesta paikasta (eu-topos). Thomas Morelle utopia merkitsi ideaaliyhteiskuntaa, jossa vallitsee yhtenäinen moraali, yhteisomistus, tasainen tulonjako ja – hänen aikaansa nähden – systemaattinen hallinto. Myöhemmin utopioita käsitteellistäneet ajattelijat siirsivät katseensa ihanteista konkreetteihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Muun muassa Erik Olin Wright määrittelee utopian suhteessa konkreettisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, joilla tavoitellaan poliittisesti ja taloudellisesti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Useat nykyajattelijat (mm. Wright, Ruth Levitas) korostavat utopioita prosessina pikemmin kuin valmiina tulevan yhteiskunnan pohjapiirroksena.

Utopioita on etenkin 1900-luvun totalitarismien jälkeen kritisoitu voimakkaasti ja historian lopun ohella onkin puhuttu utopian kuolemasta. Nykyisen taloudellisen ja ekologisen kriisin keskellä utopiat ovat kuitenkin tulleet uudelleen ajankohtaisiksi. Yhteiskunnan instituutiot ovat vakavissa ongelmissa ja sen vuoksi on selvää tarvetta ajatella yhteiskunta radikaalisti uudelleen.

Nyt järjestettävä symposiumi tarkastelee utopian käsitettä mitä moninaisimmista suunnista ja osoittaa utooppisen ajattelun voiman unohtamatta sitä myös kritisoida.

Tervetuloa!


Tilaisuuden ohjelma:

9:00 Alkusanat – Olli-Pekka Moisio

9:15 Teppo Eskelinen: Utopiat demokratian menetelmänä

10:15 Keijo Lakkala: Utopian käsitteen monet muodot

11:15-12:15 Lounas

12:15 Heidi Elmgren: Realismi ongelman ylläpitäjänä – erään todellisuudesta vieraantuneen artikkelin tarina

13:15 Aleksi Lohtaja & Esko Harni: Heterotopia ja profanaatio: Näkökulmia Michel Foucault’n ja Giorgio Agambenin anti-utooppisuuteen

14:15 Miika Kabata: Kapitalismi utopiana

15:15 Miikka Pyykkönen: Erik Olin Wright ja todelliset utopiat

--

Symposium järjestetään Jyväskylän yliopistolla, kokoustila Lyhdyssä.


perjantai 14. lokakuuta 2016

Tämä biisi on yksi niistä kappaleista, jotka teini-ikäisenä vaikutti minuun niin voimakkaasti että minusta tuli kommunisti.

Ain't it funny how the factory doors close
Round the time that the school doors close
Round the time that the doors of the jail cells
Open up to greet you like the reaper
Ain't its funny how the factory doors close
Round the time that the school doors close
Round the time that a hundred thousand jail cells
Open up to greet you like the reaper

lauantai 8. lokakuuta 2016

"Monista tärkeistä eroista huolimatta tässä ovat kulttuurintutkimuksen yhden merkittävän suuntauksen ääriviivat – joidenkin mukaan jopa sen hallitseva paradigma. Se vastustaa tiukasti ajatusta, että 'kulttuuri' olisi pelkästään eräänlaista kuorrutusta, joka heijastelee jotain syvempää todellisuutta. Suuntauksen mukaan kulttuuri on punoutunut eri tavoin yhteen kaikkien yhteiskunnallisten käytäntöjen kanssa. Käytännöt vuorostaan ymmärretään inhimillisen toiminnan yleisenä muotona: aistimellisena inhimillisenä praksiksena, toimintana jonka kautta ihmiset tekevät historiaa. Se vastustaa perusta/päällysrakenne -erottelulle perustuvaa tapaa jäsentää ideaalisten ja materiaalisten voimien välistä suhdetta. Erityisesti se vastustaa sellaisia tähän liittyviä näkemyksiä, joissa 'perusta' määritellään yksinkertaiseksi 'taloudelliseksi' determinaatioksi. Se asettaa etusijalle laajemman muotoilun – yhteiskunnallisen olemisen ja yhteiskunnallisen tietoisuuden dialektiikan, jonka kumpaakaan jäsentä ei voi erottaa itsenäiseksi navakseen. Se määrittelee 'kulttuurin' sekä merkityksiksi ja arvoiksi, jotka syntyvät erillisten yhteiskunnallisten ryhmien ja luokkien keskuudessa niiden annettujen historiallisten ehtojen ja suhteiden perustalta, joiden kautta ne 'käsittelevät' olemassaolonsa ehtoja ja reagoivat niihin, että elettyinä traditioina ja käytäntöinä, joiden kautta nämä 'ymmärtämistavat' ilmaistaan ja joissa ne ruumiillistuvat.” (Stuart Hall, ”Kulttuurin ja politiikan murroksia”, s. 72-73.)

keskiviikko 21. syyskuuta 2016

torstai 15. syyskuuta 2016

Kun täytyy selviytyä, voi optioilla pyyhkiä perseensäKun nyrkki puhuu 
ei kielitaito auta
Kun kukaan ei kuuntele
on turha selittää
Kun täytyy selviytyä 
voi optioilla pyyhkiä perseensä

Jos vastassa on haulikko
ei voimilla kannata kehua
Jos ei ole mitään
ei kannata olla olevinaan
Ei kannata
sillä syöpä on raju tauti

Kun täytyy soittaa
on turha temppuilla
Kun täytyy sanoa jotain
eivät runomitat kerro mitään

Onhan turha pyllistää
kun paska on jo housussa
Eikä mainosmiehiä enää tarvita
kun siirrytään soppajonoihin

maanantai 5. syyskuuta 2016

Ravintelivalistusten ohjelma. Syksy 2016.

Ravintelivalistusten syksyn 2016 ohjelma on seuraava:
6.9 Hanna Huumonen - "Mitä v*ttua täällä tapahtuu!!??" Vihapuheen normalisoituminen Suomessa
20.9 Jaana Kivi - TTIP ja lobbaus

27.9 Kaisa Kortekallio - Timothy Mortonin pimeä ekologia

4.10 Anni Ahlakorpi - Saamelaisten oikeuksista

25.10 Tuija Saresma - Netti, rasismi ja naisviha

1.11 Hannele Harjunen - Uusliberaalit ja preferoidut ruumiit

15.11 Saara Huttunen - Ally tahtoo keksin. Kuinka olla liittolainen?

29.11 Elina Ahtikari - Sorrettujen teatterin mahdollisuudet opettajuuden uudelleen kokemisessa

Tilaisuudet järjestetään Kulttuuriravintola Ylä-Ruthilla kello 19-21 lukuunottamatta ensimmäistä kertaa joka pidetään Vakiopaine - baarissa samaan kellonaikaan.
Maksuttomat ja kaikille avoimet tilaisuudet järjestää Jyväskylän yhteiskunnallinen opisto (JYO) ja Vihreä puolue.

perjantai 2. syyskuuta 2016

tiistai 30. elokuuta 2016

keskiviikko 3. elokuuta 2016

Kun ihmisen teot ovat kasvaneet planetaarisiksi ja luonto lisääntyvästi joutumassa ihmisen armoille, tarvitaan myös ymmärryksen ja havainnon kategorioille vastaavaa uutta mittakaavaa. Engelsin ekologisesti pohditusta kosmogoniasta voimme löytää ainakin muistutuksen siitä, että se mikä pätee alkuun, pätee myös loppuun. Ihminen on kaikesta huolimatta liontoon sidottu. Huomaamme, että myös sana humanismi viittaa etymologialtaan humukseen (lat.), tomuun, maahan kuuluvaan, vastakohtana jumalalliselle ja itsevaltaiselle. Humanismi saakin omista juuristaan mittapuun immanentille kritiikilleen. Hybriksen sijasta se voi hyvinkin löytää roolinsa nöyränä (engl. Humble) ajatuksena siitä, että sivilisaatiomme selviytyäkseen edessä olevista haasteista tarvitsee toisenlaiset silmät: luonnon kykyä ihmisessä muistaa itsensä katoavana." - Esa Sironen, "Luonto ja humanismi". Teoksessa Lauri Mehtonen & Esa Sironen Aistimellisuus, sivistys ja massakulttuuri. Fragmentteja eräästä projektista 1977-1987, s. 153. (Jyväskylän yliopisto 1987)

tiistai 14. kesäkuuta 2016

THE SLOW SCIENCE MANIFESTO

We are scientists. We don’t blog. We don’t twitter. We take our time.

Don’t get us wrong—we do say yes to the accelerated science of the early 21st century. We say yes to the constant flow of peer-review journal publications and their impact; we say yes to science blogs and media & PR necessities; we say yes to increasing specialization and diversification in all disciplines. We also say yes to research feeding back into health care and future prosperity. All of us are in this game, too.


However, we maintain that this cannot be all. Science needs time to think. Science needs time to read, and time to fail. Science does not always know what it might be at right now. Science develops unsteadi­ly, with jerky moves and un­predict­able leaps forward—at the same time, however, it creeps about on a very slow time scale, for which there must be room and to which justice must be done.
Slow science was pretty much the only science conceivable for hundreds of years; today, we argue, it deserves revival and needs protection. Society should give scientists the time they need, but more importantly, scientists must take their time.


We do need time to think. We do need time to digest. We do need time to mis­understand each other, especially when fostering lost dialogue between humanities and natural sciences. We cannot continuously tell you what our science means; what it will be good for; because we simply don’t know yet. Science needs time.


Bear with us, while we think.

Ks. myös Vapaan yliopiston julistus.

lauantai 4. kesäkuuta 2016


Eläköön Rojavan vallankumous!

Lukekaa Oso Sabion kirja aiheesta. 

perjantai 13. toukokuuta 2016

perjantai 29. huhtikuuta 2016I wanna go to the beach
I don't care if it's decadent
I don't know where my spirit went
But that's alright

I wanna go to the deep
'Cause there's nowhere I want to be
And nobody I want to see
But that's alright

Particles of pain in my brain
I guess they're here to stay
They work their way inside
And I can't hide or even walk away

You can convince the world
That you're some kind of superstar
When an asshole is what you are
But that's alright

Waiting, hating the shit life throws my way
Hating, waiting to make my escape

I wanna go to the beach

maanantai 18. huhtikuuta 2016

Ilya Repin:
Follow me, Satan, 1895

perjantai 15. huhtikuuta 2016

keskiviikko 23. maaliskuuta 2016

Elon kehäKun nouset ja pidät pääsi pystyssä 
se taipuu elämän iskiessä
kokoat taas itsesi ja nouset
ja lysähdät kasaan ja itket,
hullun oravanpyörään
lähteäksesi uudelleen tuohon kehään
rakkaus vihaksi ja toisinpäin
jossa ilo vaihtuu itkuksi ja tyyneys hulluudeksi,
eikä mikään koskaan pääty
juosta päin seinää,
ennen kuin sinä päätyt
etkähän siitä voi enää iloita,
se mitä voit on raivota,
nauraa ja vavista,
niin tiedät että kestät
ja tiedät että kohta taas säryt

perjantai 5. helmikuuta 2016

lauantai 9. tammikuuta 2016

Marxismi ja utopismi

Torstai 17.3. klo 17 Marxismi ja utopismi Vesa Oittinen, Keijo Lakkala ja Tuomas Nevanlinna. Jyväskylän Kaupunginkirjasto, pieni luentosali. 

Elämme vaikeita aikoja. Taloudellinen taantuma syvenee eikä elinehtojamme kurjistavalle talouspolitiikalle näy vaihtoehtoja. Vaihtoehdottomuus vaikuttaakin aikamme kuvalta. Tällaisina aikoina utooppinen ajattelu on aina valaissut tietä kohti parempaa maailmaa. Platonin "Valtio" syntyi peloponnessolaissodan aikana ja Thomas Moren "Utopia", jonka ilmestymisestä tulee tänä vuonna kuluneeksi 500 vuotta, kirjoitettiin uskonsotien runtelemassa Euroopassa. Aina kun yhteiskunta on ollut kriisissä, on tullut tarve ajatella vaihtoehtoja. Kriisien ja vaihtoehtojen vuorottelu näkyy myös marxilaisessa aateperinteessä. Sen suhdetta utooppiseen ajatteluun perataan auki Karl Marx -seuran Jyväskylän Talvessa järjestämässä tilaisuudessa. Aiheesta ovat keskustelemassa professori Vesa Oittinen Helsingin yliopistosta, YTM ja filosofi Keijo Lakkala Helsingin yliopistosta sekä filosofi Tuomas Nevanlinna.

torstai 7. tammikuuta 2016

Ravintelivalistus kevät 2016

Vihreän Puolueen (ViPu), Jyväskylän yhteiskunnallisen opiston (JYO) sekä Kansan sivistystyönliiton (KSL) järjestämät Ravintelivalistus-iltamat jatkuvat keväällä jälleen. Tilaisuudet järjestetään Ylä-Ruthilla joka toinen tiistai kello 19.00-21.00. Koko ohjelma on seuraavanlainen:
19.1.
Keijo Lakkala: Herbert Marcuse ja "uusi aistiherkkyys"
2.2.
Esko Harni: Zen-kapitalismi ja onnellisuuden hallinta
16.2.
Tamas Matekovits: Kommunisaatio
1.3.
Mihail Seppälä: Perustulon universaalisuudesta
15.3.
Antti Moilanen: Miksi koulu on olemassa? Suomalaisen peruskoulun kasvatuspäämäärät
29.3.
Olli Pitkänen: Schelling syväekologisena ajattelijana
12.4.
Tapani Laine: Johann Gottlieb Fichten filosofia
26.4.
Marko Kainulainen:Suomiräpin poliittisuudesta
10.5.
Anton Monti: Punaiset prikaatit – Italian väkivallan vuodet 1970–1988
24.5.
Ville Rantanen: Rinnakkaisvalta
--
Yksi huomio on kuitenkin tehtävä. Tiedostamme, että ohjelma koostuu pelkästään miespuhujista ja tämä on selvästikin ongelma. Kiinnitämme tähän jatkuvasti huomiota ohjelmistoa kasatessamme. Antakee anteeks. Pahoittelemme tätä epäsuhtaa.

keskiviikko 6. tammikuuta 2016