tiistai 1. joulukuuta 2009

Objektiivisuus/neutraalisuus?

makislav kirjoitti: "En luota historiatieteen tiedeyhteisön antamiin vastauksiin, sillä ne ovat liian intressisidonnaisia ja lokaaleja."

Historian tutkimuksen tulisi olla avoimen intressisidonnaista. Historian tutkimusta tulisi tehdä avoimesti jostain intressihorisontista käsin, eikä tyytyä "agnostisismiin". Historia on, Walter Benjaminia mukaillen, avoin konstruoinnille - vaikkakaan konstruointi ei voi olla mielivaltaista. Tosiasiat, sikäli kuin niitä voidaan saada, tarjoavat reunaehdot tutkimukselle. Ei voida esim. väittää ettei Hitleriä koskaan ollutkaan. Tästä on selviä todisteita. Sen sijaan se, kenen näkökulmasta historiaa tekstinä kirjoitetaan, tulee valita avoimesti. Benjaminille kriittinen historiatutkimus tulee tehdä alistettujen ja riistettyjen näkökulmasta. On kirjoitettava riistettyjen historiaa, kerrottava sorrettujen tarina. Kertomalla heidän tarinansa, ja näin tunnustamalla heidän kamppailunsa, historia lunastetaan tulevaisuudesta käsin.

”Historia on kohde konstruoinnille, jossa tapahtumapaikkana ei ole homogeeninen ja tyhjä, vaan nyt-hetkellä täyttynyt aika” (Benjamin 1989, 186)

Mitä tulee luonnontieteiden intressisidonnaisuuteen, olen tullut seuraaviin päätelmiin: luonnontieteissä samanlainen "sisällöllinen" intressisidonnaisuus ei ole ongelma, vaikka tiede on objektiivisena instituutiona, sosiaalisena käytäntönä kytköksissä tieteen tuotteista hyötyvään taloudelliseen, poliittiseen ja militaristiseen koneistoon.

Tieto on aina vallankäyttöä todellisuutta kohtaan. On kyse vain aste-eroista, kuinka paljon politiikkaa tiedossa on mukana. Kuinka paljon geenipankkeja ja muita luonnollisia eliöitä ja olioita yksityistetään, sitä enemmän ne tulevat yhteiskunnallisiksi ja poliittisiksi. En sanoisi, että periaatteellisesti olisi jotenkin "väärin" tutkia todellisuutta ja ottaa todellisuutta haltuun, mutta sen sanon, että myös kaikkein viattomimmissa episteemisissä haltuunottopyrkimyksissä on potentiaalisesti mukana politiikka. Tästä ei luonnontieteissäkään päästä eroon.

Jäin vielä pohtimaan sitä, että onko näkökulmasidonnaisuus jotenkin objektiivisuudesta pois? Sekoitetaanko neutraalisuus ja objektiivisuus tarpeettomasti keskenään?

Ei kommentteja: