maanantai 28. syyskuuta 2009

Mitään kahden kulttuurin ongelmaa ei ole!

Akrasias kirjoitti "Kahdesta kulttuurista". Minä kommentoin seuraavaa.

Pitäisikö ajatella, että itse vastakkainasettelu luonnontieteellisen ja humanistisen kulttuurin välillä on mystifioiva ja kahtiajaon todellisia syitä peittelevä? Itse näkisin nimittäin tässäkin kiistassa olennaisia yleisemmän tendenssin erityistieteellistymiseen, jonka syyt puolestaan eivät ole puhtaasti tieteellis-teoreettiset, vaan erityistieteellistymisellä on selvä tilaus, kun halutaan saada tieteellistä toimintaa yhteiskunnallis-taloudellisesti tehokkaammaksi. Työnjako on tuotannon tehokkuutta huimasti kasvattava ratkaisu.

Eli itseasiassa sekä humanistit että luonnontieteilijät olisivatkin tietotyöläisinä samassa veneessä, ja vastakkainasettelu koskisi pikemminkin tiedontuottajia ja tiedosta hyötyviä tahoja. Marxilainen työn ja pääoman välinen vastakkainasettelu. Yliopiston sisäinen "kahden kulttuurin"-keskustelu on itse asiassa yksi tietotyöläisten luokkaa hajauttava diskurssi pikemminkin kuin aito ongelma.

Ei ole mitään kahden kulttuurin ongelmaa! Koko kysymys kahdesta kulttuurista on pikemminkin yhteiskunnallis-poliittis-taloudellinen, ja koskee pikemminkin tiettyä yhteiskunnallista luokkaa kuin jotain akatemian sisäisiä vastakkainasetteluja. Tässäkin tulisi nähdä pöydällä yhteiset edut sen sijaan, että jäätäisiin kinastelemaan joutavuuksia.

Ei kommentteja: