maanantai 22. kesäkuuta 2009

Heideggerista Derridan "différanceen"

Martin Heideggerin filosofiassa metafysiikan tradition suuri ongelma on siinä, että "ei-mitään" ei voida käsittää. Pelkän esillä-olevan läsnäolevan tiedostaminen ei riitä käsittämään olemista itseään. Onkin lähdettävä liikkelle käsillä-olevasta.

Käsillä-oleva on jotain joka on 'tässä' pikemminkin kuin 'tuolla'. Käsillä-oleva (zu-handen-sein) on toiminnallista suhdetta maailmaan jossa oleminen olemisessaan voi paljastua. Kun lyön vasaralla, joka on väline (zeug), paljastaa vasara tuon lyönnin kohteena olevan esineen, esim. naulan, olemisen jossakin kokonaisuudessa, esim. seinässä. Seinä puolestaan paljastaa talon, talo pihan, piha kaupunginosan, kaupunginosa kaupungin, kaupunki valtion, valtio maanosan, maanosa planeetan, jne. aina olemisen kokonaisuuteen asti. Oleminen puolestaan herättää kysymyksen ei-olemisesta, tyhjyydestä - das Nichts. Tyhjyys on jotain positiivista. Heidegger ontologisoi tyhjyyden. Tyhjyys paljastuu kun voimme kysyä Leibnizia seuraten, "Miksi on jotain pikemminkin kuin ei mitään?". Toiminnallinen oleminen paljastaa koko olemisen ei-minkään rinnalla.

Pelkkä esillä-olevien luokittelu ei voikaan paljastaa olemista, ainoastaan yksittäisiä olevia, joiden alkuperä on kielellisessä objektivaatiossa.

Heideggerin näkökulmasta nyt Kant, joka sitoutuu esillä-olevaan hylätessään ei-minkään positiivisen merkityksen, on osa läsnäolon metafysiikan traditiota, joka sitoutuu viimeisen perustan (vrt. ensimmäinen liikuttaja, ideat, jne.) ikuiseen läsnäolevuuteen.

Olevista puhuminen on yksittäisen olemisen kokonaisuuden osasta puhumista. Olemista kokonaisuudessaan ei voida kielellistää, aina jää jotain ulos objektivaatiosta. Tähän olemisen ja olevan eroon perustuu myös Derridan käsite "différance". Käsitteellään Derrida pyrkii pääsemään kielen ulkopuolelle jätetyn mutta kielen merkityksiin ja siten todellisuuden jäsentymiseen vaikuttavaan 'olemiseen'. Oleminen ei voi kokonaisuudessaan tulla tiedostetuksi, vain olevat voidaan tiedostaa.

Ei kommentteja: