sunnuntai 31. toukokuuta 2009

Tiede ja teknologia

Kun ongelmaksi tieteessä kyseenalaistuu totuuden korrespondenssiteorian mielekkyys, voi ainoastaan pragmaattinen hyödynnettävyys tehdä tieteellisistä teorioista tosia. Tylsämielisellä tavalla monet luonnontieteellisesti orientoituneet intellektuellit toistelevat mantraa "Se mikä toimii, on totta" tajuamatta ollenkaan ajattelunsa seuraamuksia.

Mikäli ainoa tapa todistaa tieteelliset teoriat tosiksi on teknologinen sovellutus, on tiede tullut osaksi inhmillistä praksista - aivan kuin se ei jo ennen tätä sitä olisi. Korrespondenssiteorian kyseenalaistuessa tieteellisen totuuden takaa ainoastaan se, että tieteellä voidaan saavuttaa konkreettisia tuloksia. Tiede muuttuu teknologiaksi, jonka totuus näyttäytyy ainoastaan siinä, että sillä voidaan ottaa luonto haltuun.

Tiede ei ole näin ollen puhdas teknologiasta. Teknologia takaa tieteen totuuden. Ei ole olemassa keinoa erottaa ns. "perustutkimusta" "soveltavasta tutkimuksesta". Teoria atomeista voidaan todistaa vasta ydinvoimaloilla ja -aseilla. Hiroshima on totuus modernista fysiikasta. Tiede ei ole, eikä se voi tulla erilliseksi inhimillisestä yhteiskunnasta. Aidon tieteellisen totuuden ehto, mutta ei kriteeri, on emansipaatio. Totuus ja vapaus toteutuvat yhdessä.

Ei kommentteja: