keskiviikko 22. huhtikuuta 2009

Miksi filosofista bloggaamista?

Näin bloggaamisen hieman uuvahdettua, ja harkittuani jopa blogini poistamista, on hyvä palata bloggaamiseni alkuperäisiin motiiveihin. Ja koska eräät tiedustelivat minulta mielipidettäni filosofisesta bloggaamisesta Niin et näin-lehteä varten, niin nämä käymäni motiivipohdinnat on hyvä kirjata tännekin ylös:

1) opiskelijoiden vs. tutkija-opettajien blogit

Opiskelijoiden blogit vaikuttavat omasta näkövinkkelistäni "ammatti"filosofien blogeja vilkkaammilta, mikä luultavasti johtuu sekä siitä, että opiskelijoilla ajatuksenjuoksu on kenties vilkkaampaa ja uusia oivalluksia syntyy tiuhempaan kuin tutkijoilla. Tutkijoiden ajattelu on ehkä "jämähtäneempi" (tai positiivisemmin ilmaistuna: vakiintuneempi) kuin opiskelijoiden, joille asiat ovat tuoreemman kiinnostuksen kohteena. Tämä nopeusero johtunee myös siitä, että tutkijoiden työpäivää nykyaikaisessa yliopistossa kuormittaa monenlaiset tehtävät, jolloin bloggaamiselle ei ehkä jää niin paljoa aikaa.

2) aforistisemmat vs. esseistisemmät blogit

Jaottelu aforististen ja esseististen blogien välillä on itselleni kovin vieras sillä en arvioi blogeja näiden kategorioiden kautta. Aforistisemmassa bloggaamisessa plussaa on kuitenkin varmasti se, että se antaa kirjoittajalle luovemman asenteen kirjoittamiseen kuin esseistinen tyyli. Jos näiden antamiesi kategorioiden kautta on blogeja ajateltava, olen itse ainakin paikoitellen pyrkinyt (enemmän tai vähemmän hyvällä menestyksellä) aforistisempaan ja kaunokirjallisempaan tyyliin. Esseistisempi tyyli on kuitenkin itselleni luontevampi. Pitkät ja raskaat esseet (esim. erilaiset kurssisuoritukset, joita itsekin olen blogiini laittanut) ovat kuitenkin ehkä vähän hankalia internetin kaltaiseen mediaan, johtuen internetin "selailuluonteesta". Ihmiset eivät (tai en minä ainakaan) viihdy kovin kauaa internetissä lukemassa monikymmensivuisia, raskaita filosofisia artikkeleita. Tällaiset tekstit on ehkä helpompi lukea paperilta kuin näytöltä.

"Onko näissä jaotteluissa mitään järkeä? Eroaako esim. tutkija-opettajien ja opiskelijoiden blogit niin paljon?"

Eivät välttämättä eroa. Monet filosofiablogit ovat hyvinkin tasokkaita riippumatta kirjoittajan akateemisesta statuksesta. Heikkouksia löytyy tietenkin puolin ja toisin.

"Miksi sinä bloggaat? Mitä filosofisen blogin pitäminen antaa filosofian opiskelijalle, ja vaikuttaako se opiskeluun jotenkin?"

Bloggaamiselle motiivin antoi alunperin tarve kehittää kirjoitustaitoja ja sen myötä ajattelua. Oli tarve saada aikaan pelkän pintapähkäilyn ylittävää ajattelua, jonka avulla toisaalta sekä omaksua lukemansa ja ajattelemansa filosofiset teemat, että myöskin kehittää niitä mahdollisimman syvällisellä tasolla.

Ainakin bloggaaminen auttaa oppimisessa hirvittävän paljon. Olen muutaman mielenkiintoisemman kurssin sisällöt muotoillut omin sanoin omaan blogiini (esim. Arendtia ja Blochia käsittelevät kurssit), minkä seurauksena, kun oppisisällöt itse prosessoi ja kirjoittaa ylös, asiat jäävät paremmin mieleen ja ne myös tulee omaksuttua todella syvällisesti. Pedagogisena välineenä blogi on erinomainen! Toisaalta blogi tekee väliin filosofian kaltaisesta melko epäsosiaalisesta toiminnasta lähes sokraattista sanailua, jossa äly loistaa ja tunteet kuohuvat. Reaalimaailmassa tunteiden kuohumista havaitaan normaalisti filosofeissa vasta illanistujaisten pikkutunneilla. Bloggaamisen hyödyt: pedagogisuus ja turvallinen sosiaalisuus. Syyt bloggaamiselle ovat siis kuitenkin kovin pragmaattiset.

"Onko blogimuoto erityisesti vaikuttanut teksteihisi tai ajattelusi kehittymiseen? Verrattuna vaikka lehtiin blogit on nopeampia, ajankohtaisempia ja nopeammin kommentoitavia; vaikuttaako tämä jotenkin itse kirjoittamiseen tai ajatteluun?"

Varmasti blogit keskimäärin nopeuttavat reagointia maailman tapahtumiin. Omalla kohdallani näin ei välttämättä ole (toisinaan kylläkin), mikä voi kenties olla hyväkin, sillä asiat vaativat mutustelua ja pureksintaa ennen kuin analyysia voidaan tarjota. Jotkut blogit ovat tietenkin reagoinnissa nopeampia kuin toiset. Omaan ajatteluuni bloggaaminen on vaikuttanut. Ei niinkään sisällöllisesti kuin muodollisesti. Ajattelustani on tullut bloggaamisen vuoksi selkeämpää, johdonmukaisempaa (?) sekä hyvässä mielessä maltillisempaa. Tämä johtuu nähdäkseni toisten bloggaajien antamasta palautteesta ja kirjoittelusta.

Ei kommentteja: