keskiviikko 18. helmikuuta 2009

Vastusta yliopistolakia!

Yliopistolakia voi vastustaa adressin muodossa täällä jos on ihmisenä laiska paska - kuten minä - taikka ei kiireiltään pääse huomiseen (19.2.) mielenosoitukseen osallistumaan.

Adressin sisältö lyhykäisyydessään:

"1) Esitämme, että yliopiston hallituksen ulkopuolisten jäsenten enimmäismäärää ei nosteta nykyisestä ja että yliopiston sisältä kolmikantamallin mukaisesti valituille jäsenille säädetään hallituksessa enemmistöasema.

2) Esitämme lakiin kirjattavaksi, että kolmikantamallin mukainen kollegio valitaan edustuksellisesti kuten nytkin. Lisäksi vaadimme, että kollegion jäsenten lukumäärälle säädetään alaraja, jotta yliopistoyhteisön kaikille ryhmille voidaan taata riittävä edustus.

3) Kolmikantamallin mukaan valittujen edustuksellisten elinten tulee jatkossakin valita rehtori, dekaanit ja laitosjohtajat.

4) Lain tulee turvata kolmikantamallin toteutuminen yliopiston sisäisessä päätöksenteossa kaikilla hallinnon tasoilla.

5) Vaadimme, että laista poistetaan kohta 45.2 §, jonka mukaan opetusministeriö päättää yliopiston määrällisistä ja laadullisista tavoitteista, mikäli yhteisymmärrystä näistä ei muutoin synny.

6) Haluamme, että laadullisilla kriteereillä on selkeä rooli rahanjaossa. Lisäksi haluamme, että yliopistoyhteisö on mukana päättämässä laadullisista kriteereistä.

7) Vaadimme, että laki selkeästi irrottaa yliopistot valtion tuottavuusohjelmasta.

8) Yliopiston henkilökunnan työsuhteiden tulee jatkossakin säilyä sekä oikeuksien että velvollisuuksien osalta virkasuhteen kaltaisina.

9) Vaadimme, että maksulliset maisteriohjelmat mahdollistava pykälä (10 §) poistetaan.

10) Esitämme, että tutkimuksen vapaus ja tiedon julkisuus kirjataan lakiin erillisellä pykälällä.

11) Suomen Akatemian autonomia suhteessa opetusministeriöön tulee säilyttää."


-------------------------------------------


Noin...
Kylläpäs tuli heti parempi olo. Moraalisessa närkästyspäissään sitä allekirjoittelee kaikenlaisia juttuja. Ihmisyys minussa kukoistakoot. No ei vaiskaan. Tärkeä asia on kyseessä.

Ei kommentteja: