sunnuntai 28. joulukuuta 2008

Suomen Filosofisen Yhdistyksen Maailma-kollokvio

(Mainostettakoon Tapausta täälläkin. Suosittelen osallistumaan. Mielenkiintoisia esitelmiä luvassa.)

Alkamisaika: maanantai 12. tammikuuta 2009, 00.00

Päättymisaika: tiistai 13. tammikuuta 2009, 00.00

Paikka: Mattilanniemi Agora

Vuosittain järjestettävän Suomen Filosofisen Yhdistyksen yhden sanan kollokvio järjestetään tänä vuonna Jyväskylän yliopistossa 12.-13.1.2009, jolloin teemana on maailma.

Pääpuhujina ovat Kari Enqvist (Helsingin yliopisto), S. Albert Kivinen (Helsingin yliopisto), Leila Haaparanta (Tampereen yliopisto) ja Seppo Knuuttila (Joensuun yliopisto).

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.OHJELMA


Maanantai 12.1.2009


I: Agora Auditorio 2

10.00-10.15 Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto): Avaussanat

10.15-11.00 Kari Enqvist (Helsingin yliopisto): Fyysikon maailma


Kahvitauko 11.00-11.30


II A: Ag Auditorio 2:

11.30-12.00 Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto): Maailma 3

12.00-12.30 Ahti-Veikko Pietarinen (Helsingin yliopisto): Yhden vs. monen maailman filosofit

12.30-13.00 Heikki J. Koskinen (Helsingin yliopisto): Persoonat ja maailman ontologinen rakenne


II B: Ag C231.1

11.30-12.00 Tapio Puolimatka (Jyväskylän yliopisto): Miten maailmankatsomus vaikuttaa tieteen teorioihin?

12.00-12.30 Eero Salmenkivi (Helsingin yliopisto): Maailmankatsomus ja muuttumattomuus

12.30-13.00 Arto Siitonen (Helsingin yliopisto): Maa-ilma ja maailmankäsitys


II C: Ag C221.1

11.30-12.00 Henna Seinälä (Jyväskylän yliopisto): Schopenhauer-Nietzsche: Tahdon maailmojen vertailua

12.00-12.30 Henrik Rydenfelt (Helsingin yliopisto): Nietzschen maailma tahtona valtaan

12.30-13.00 Heikki A. Kovalainen (Tampereen yliopisto): Minä maailmana, maailma minänä


Lounastauko 13.00-14.00


III A: Ag Auditorio 2

14.00-14.30 Leena Kakkori (Jyväskylän yliopisto): Heideggerin maailmassa-oleminen ja maailman-sisäinen-oleva

14.30-15.00 Jussi Backman (Helsingin yliopisto): Todellisuuden nelitahoisuus: Olio ja maailma Heideggerin myöhäisajattelussa

15.00-15.30 Sirkku Ikonen (Helsingin yliopisto): Maailman rakentaminen vai maailmassa-oleminen? Cassirer ja Heidegger Davosissa


III B: Ag C231.1

14.00-14.30 Kari Väyrynen (Oulun yliopisto): Filosofia ja maantiede

14.30-15.00 Jussi Kotkavirta (Jyväskylän yliopisto): Sisäinen maailma

15.00-15.30 Tomi Kokkonen (Helsingin yliopisto): Muissa maailmoissa? Science fiction kirjallisena välineenä todellisuuden filosofiseen tarkasteluun


III C: Ag C221.1

14.00-14.30 Valtteri Arstila (Turun yliopisto): C. D. Broad ja maailman temporaalisten ominaisuuksien havaitseminen

14.30-15.00 Lauri Järvilehto (Jyväskylän yliopisto): Maailma, kategoriat ja pragmaattinen a priori

15.00-15.30 Markku Keinänen (Turun yliopisto): Entiteettien kategorioiden onttisesta statuksesta


Kahvitauko 15.30-16.00


IV A: Ag Auditorio 2

16.00-17.30 Taneli Kukkonen (Jyväskylän yliopisto): Maailma ja kaikkeus aristoteelisessa perinteessä

16.30-17.00 Pauliina Remes (Helsingin yliopisto): Aristoteelinen metafysiikka ja sen uusplatonistinen kritiikki


IV B: Ag C231.1

16.00-16.30 Jaakko Kuosmanen (University of Edinburgh): Yhteismitattomat maailmankuvat ja oikeudenmukaisuuden alimääräytyneisyys

16.30-17.00 Joose Järvenkylä (Tampereen yliopisto): Kuinka maailmankuvaa muutetaan: Wittgenstein eräänlaisesta suostuttelusta


IV C: Ag C221.1

16.00-16.30 Erkki Vainikkala (Jyväskylän yliopisto): Maailma elettynä ja kirjoitettuna

16.30-17.00 Jarmo Pulkkinen (Oulun yliopisto): Historian maailma(t)


V: Ag Auditorio 2

17.15-18.00 S. Albert Kivinen (Helsingin yliopisto): Olioiden vai tosiasiain maailma?


ILLANVIETTO


Tiistai 13.1.2009

I: Ag Auditorio 2

10.15-11.00 Leila Haaparanta (Tampereen yliopisto): Sana ”on” ja olevan kategoriat


Kahvitauko 11.00-11.30


II A: Ag Auditorio 2

11.30-12.00 Miika Luoto (Helsingin yliopisto): Horisontti, transsendessi ja vetäytyminen. Maailman käsitteestä Husserlilla ja Heideggerilla

12.00-12.30 Timo Miettinen (Helsingin yliopisto): Edmund Husserl ja elämismaailman rajat

12.30-13.00 Rauno Huttunen (Jyväskylän yliopisto): Habermasin kolme maailmaa ja elämismaailma

13.00-13.30 Joona Taipale (Helsingin yliopisto): Intersubjektiivisen maailman konstituutiosta


II B: Ag C231.1

11.30-12.00 Olli Koistinen (Turun yliopisto): Kant kysymyksestä Onko Minä maailmassa?

12.00-12.30 Toni Kannisto (University of Oslo): Kant ja mahdollisten maailmojen semantiikka

12.30-13.00 Ilmari Jauhiainen (Helsingin yliopisto): Äärellinen vai ääretön – Hegelin niin sanottu maailma

13.00-13.30 Markku Roinila (Helsingin yliopisto): Leibniz ja Kant parhaan mahdollisen maailman singulaarisuudesta


II C: Ag C221.1

11.30-12.00 Antti Keskinen (Tampereen yliopisto): Quine, ontologia ja maailmanteoria

12.00-12.30 Ilmari Kortelainen (Tampereen yliopisto): Maailman analyysi ja synteesi B. Russellin mukaan

12.30-13.00 Panu Raatikainen (Helsingin yliopisto): Putnam, kielet ja maailmat

13.00-13.30 Pasi Valtonen (Tampereen yliopisto): Crispin Wrightin superväitettävyys globaalina totuuspredikaattina


Lounastauko 13.30-14.30


III A: Ag Auditorio 2

14.30-15.00 Arto Laitinen (Helsingin yliopisto): Maailma, universumi ja normatiiviset ominaisuudet

15.00-15.30 Sami Pihlström (Jyväskylän yliopisto): Moraalinen maailma

15.30-16.00 Matias Murole (Joensuun yliopisto): Maailma oikean toiminnan perusteena


III B: Ag C231.1

14.30-15.00 Mikko Yrjönsuuri (Jyväskylän yliopisto): Maa ja ilma resursseina

15.00-15.30 Sanna Joronen (Turun yliopisto) ja Markku Oksanen (Kuopion yliopisto): Maailman luonnollisuus

15.30-16.00 Harri Ruohola (Jyväskylän yliopisto): Tieteiden hierarkia ja entropian kasvun mallintaminen


III C: Ag C221.1

14.30-15.00 Mikko Lahtinen (Tampereen yliopisto): Politiikan ja moraalin maailma Montesquieun poliittisessa filosofiassa

15.00-15.30 Ville Lähde (Tampereen yliopisto): Rousseau ja ihmisen maailman rakentuminen

15.30-16.00 Olli-Pekka Moisio (Jyväskylän yliopisto): Ihminen, työ ja maailma Karl Marxilla


IV: Ag Auditorio 2

16.15-17.00 Seppo Knuuttila (Joensuun yliopisto): Maailmankuva konstruktiona ja representaationa

Ei kommentteja: