tiistai 9. joulukuuta 2008

Antropogenesis

"Ihminen on esineellisenä aistimellisena olemuksena [...] kärsivä olemus, ja kärsimisensä tuntevana olemuksena intohimoinen olemus. Intohimo on esinettään, kohdettaan kohti pyrkivä ihmisen olemusvoima.

Mutta ihminen ei ole ainoastaan luonnonolemus, vaan hän on inhimillinen luonnonolemus, so. itselleen oleva olemus, ja sen vuoksi lajinolemus, jollaisena hänen täytyy vahvistaa itsensä ja toimia sekä olemisessaan että tietämisessään. Inhimilliset esineet eivät siis ole luonnonesineitä, jollaisina ne välittömästi näyttäytyvät, eikä inhimillinen aisti ole sellainen kuin se välittömästi, esineellisesti on, ei ole inhimillinen aistimellisuus, inhimillinen esineellisyys. Luonto objektiivisesti enempää kuin subjektiivisestikaan ei välittömästi ole adekvaatisti tarjolla inhimilliselle olemukselle. Ja kuten kaiken luonnollisen täytyy syntyä, siten on myös ihmisellä syntymistapahtumansa, historia. Mutta se heijastuu hänen tajunnassaan ja on syntymistapahtumana tietoisesti kumoutuva syntymistapahtuma. Historia on ihmisen tosi luonnonhistoria."

Karl Marx, "Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset 1844", s. 167-168

Ei kommentteja: