sunnuntai 26. lokakuuta 2008

Kommentti

Matias Slavov lähetti kommentin sähköpostitse tekstiini "Kadonneen opintopisteen metsästäjät":

"Jep. Jätkä puhuu kyllä täyttä asiaa. Hyvän sosiologisen analyysisi lisäksi itse olen kelaillut suorituskeskeisyyttä myös evolutiivisesta perspektiivistä.


Keinorationaalisuus kehkeytyy oleellisesti primitiivisestä selviytymisvietistämme: äly on vahvasti darwinilainen impulssi, jonka evolutiivinen funktio on luonnonvalinnassa selviytyminen. Äly on mahdollistanut monien "luonnollisten" toimien kehittymistä: metsästys, viljely, suojien rakentaminen, kommunikaatio - listaa voisi jatkaa vaikka loputtomasti. Juuri ylivertaisen kognitiivisen osaamisensa vuoksi ihminen on ollut luonnonhistoriassa niinkin menestyksellinen laji kuin se nyt on.


Kuitenkin älyllisten resurssien suuntaaminen selviytymiskeinojen erittelyyn (opintopisteet, aikataulu, työ, taloudellinen tilanne) muodostaa nimenomaan älyolentomaista tietoisuutta, joka ei ymmärrä omaa rajallisuuttaan. Älystä on muodostunut valistushumanismin vastakohta: alitajuinen, itseaiheutettu, alistava rakenne.


Järki voi olla "vapaata" (ei kuitenkaan absoluuttisessa mielessä) kun se saa inspiraationsa vapaaehtoisesta, leikillisestä uteliaisuudesta, ei pakollisesta työstä tai vaivannäöstä. Tenttien takominen onkin monelle juuri tuota pakollisuutta, selviytymistä. Tiukan tenttistressin purettua on helpottunut olo, haitallisella tavalla älyllistä uteliaisuutta alentavasti.


En tässä kannata missään nimessä evolutiivisen näkökulman ensisijaisuutta, tarkoituksena on pikemminkin ottaa se osaksi ilmiön monimuotoista selittämistä, sosiaalisen, yksilöpsykologisen sekä alitajuisen psyykeen analyysin lisäksi."

Ei kommentteja: