keskiviikko 1. lokakuuta 2008

Filosofin tehtävästä - Yrjönsuuren näkemys

"Teoreettisen filosofian professori Mikko Yrjönsuuri: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus filosofiassa


- Filosofeilla on erityinen velvollisuus osallistua intellektuaaliseen kansalaiskeskusteluun. Kyse ei ole vain kansalaisen velvollisuuksista, vaan oppineisuuden tyypistä. Hieman samaan tapaan kuin meteorologeilla ja muilla ilmastotutkijoilla on tätä nykyä suoranainen velvollisuus osallistua julkiseen kansalaiskeskusteluun ilmastonmuutoksesta, filosofeilla on velvollisuus ottaa osaa varsin moniinkin keskusteluihin, professori Mikko Yrjönsuuri totesi esitelmässään.


- Filosofin kuuluu ottaa yhteiskuntaan hieman ulkopuolinen katse ja ihmetellä, mihin tällä kaikella hyörinällä oikein pyritään. Filosofi ei saisi jumiutua pelkkiin päivänkohtaisiin kiireisiin auttamaan liike-elämää ja tavallisia ihmisiä tavoittamaan juuri niitä tavoitteita, joita he kulloinkin haluavat saavuttaa. Sen lisäksi on kysyttävä, mitkä olisivat ne tavoitteet, joihin juuri nyt pitäisi panostaa.


Yrjönsuuri huomautti, miten elämme globaalisti niin ekologisen kuin yhteiskunnallisen kehityksenkin kannalta kriittisiä aikoja. Länsimaissa on nyt kutakuinkin saavutettu ne hyvinvoinnin tavoitteet, jotka 1600-luvulla vakiintuivat. Tuolloin ne tuntuivat yltiöpäisiltä, mutta nyt olemme tässä. Monisatavuotisen kehityksen hinta on kuitenkin osoittautumassa kovaksi. Monilla tahoilla ollaan pettyneitä siihen maailmaan, jonka rikastuminen on tuonut tullessaan: Ilmastonmuutos uhkaa. Eriarvoisuutta ei ole rikastumalla voitettu. Ikuista rauhaa emme näköjään ole saavuttamassa.


- Toivon, että filosofeilla on jotain annettavaa tähän tilanteeseen. Ihmiskunnan tiennäyttäjiksi emme tietenkään voi ryhtyä. Tässä tilanteessa on puhuttava suorin sanoin myös siitä, mihin suuntaan maailmaa halutaan kehittää, eikä ainoastaan siitä, miten kehitys tehokkaimmin toteutuu. Kyse on siitä, millaisen maailman haluaisimme lapsillemme tehdä; viimeisten vuosisatojen kehitys on minusta osoittanut, että ihmiskunta pystyy ihmeisiin, jos vain suunta on selvillä, Yrjönsuuri kannusti.


Jyväskylän yliopiston hallitus nimitti filosofian tohtori Mikko Yrjönsuuren teoreettisen filosofian professorin virkaan yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan 1.11.2007 alkaen. Yrjönsuuri on erikoistunut tutkimaan keskiajan ja renessanssin logiikkaa, epistemologiaa ja metafysiikkaa sekä mielenfilosofiaa. Hänen kirjoituksensa valaisevat minän luonnetta, joka on ollut viime vuosikymmeninä mielenfilosofiassa kiivaan tutkimuksen kohteena. Yrjönsuuri on väitellyt vuonna 1994 Helsingin yliopistossa, jonka jälkeen hän on työskennellyt opetus- ja tutkimustehtävissä Jyväskylän yliopistossa, filosofian historian dosenttina Helsingin yliopistossa sekä vierailevana professorina Uppsalan yliopistossa vuonna 2002." - jyu.fiEi kommentteja: