sunnuntai 3. elokuuta 2008

Metaetiikan ja filosofisen antropologian oppitunti kapitalistille

Hohhoijjaa...

Oikeistolainen tekee jälleen suuren joukon loogisia että ontologisia virhepäätelmiä. Ensiksin: on jo logiikan alkeissa opetettu, ettei mistään ns. "luonnollisesta" tosiasiasta voi tehdä moraalis-poliittisia johtopäätöksiä. Tätä periaatetta kutsutaan Humen giljotiiniksi. "No ought from is." Siitä, mikä on, ei voi päätellä sitä, miten asioiden tulisi olla. Metaeetikko G.E. Moore kutsui tätä periaatetta naturalistinen virhepäätelmä. Se menee seuraavasti: "P on luonnossa esiintyvä, mitattava asia. Siis: P on hyvä." Loogisesti tämä väite ei ole validi: missä on luonnollisen ja hyvän linkki? Mikä perustelee luonnollisen hyväksi?

Mitä sitä paitsi "luonnollinen" tarkoittaa? Sitä, mikä on ihmisen toiminnasta riippumatonta? Tässä tapauksessa tulisi koko kulttuuri naturalistisen etiikan nimissä tuhota, koska kulttuurihan määritelmällisesti on jotain "luonnosta" poikkeavaa. Luonnollinen on sitä paitsi hyvinkin kontigentti käsite: luonnosta löytyy sekä ns. "itsekästä" (mikä tietysti on antropomorfistinen käsite) käytöstä, että altruistista. Kumpi näistä käyttäytymistavoista on enemmän luonnollinen? Kumpaa pitäisi suosia?

Ja: mikäli toimimme altruistisesti, niin siitähän tällöin jo tulee "luonnollinen" tosiasia, koska sitä maailmassa esiintyy. Jos teemme teon P, tulee teosta P fakta, luonnollinen tosiseikka. Ergo: P on hyvä. (Tämä olisi siis naturalistin johtopäätös.)

Sitä paitsi, kuten aiemmin mainitsin, ihmisyys on määritelmällisesti luonnon välttämättömyyksien ylittämistä. Ihminen kykenee toimimaan "luontonsa" vastaisesti. Tai toisin sanoen: hän kykenee luomaan itselleen uuden, toisen luonnon: tottumuksen, kulttuurin luonnon. Kulttuuri nimittäin ei ole luonnosta erillinen, vaan se on ihmisen, siis luonnonolion, itse tekemää luontoa. Kulttuuri on ainoasta luonnonmateriaalien uudelleenjärjestelemistä järkevämmäksi ja suunnitelmallisemmaksi kokonaisuudeksi. Ihmisyys nimenomaisesti on "epäluonnollista", koska sitä ei "luonnostaan" ole olemassa.

"Käsittääkseni on ihmisen täällä olemisen biologinen tarkoitus levittää omaa geeniperimäänsä mahdollisimman laajalle."

Olemassaololle ei voi olla "luonnollista" tarkoitusta, koska arvot ja normit, ja siis myös olemassaolon tarkoitus, voivat olla ainoastaan inhimmillinen konstruktio, koska ainoastaan ihminen, järjellisenä olentona, kykenee arvioimaan maailmaa normatiivis-moraalisesti. Piste. Opiskele ainakin logiikan ja metaetiikan alkeet, ennen kuin auot päätäsi.

Ei kommentteja: