torstai 10. huhtikuuta 2008

Filosofian hyödyllisyydestä ja taiteesta

Minulta on usein kysytty: ”Mitä hyötyä filosofian opiskelusta on?” Kysymys implikoi, että kaikki millä on merkitystä, tulisi olla jollain tavoin hyödyksi yhteiskunnalle (lue: elinkeinoelämälle). Toki filosofiasta voi olla hyötyä – nimittäin ideologista hyötyä esim. pönkittämään luonnontiedettä – mutta mielestäni koko kysymys on turha. Se on ainoastaan mielenkiintoinen siksi, että se osoittaa teknokraattisen ajattelun olevan osa ”tervettä järkeä”, suomeksi: ideologiaa. Kokemus standardisoidaan kielen tasolla.

Positivistinen tieteen kieli muuttaessaan kieltämme kalkyloivaksi, muuttaa myös ajattelumme kalkyloivaksi. Näemme todellisuuden latteana tauluna, jonka pinnalla jokin tietty kausaaliketju kulkee. Emme koe maailmaa syiden ja seurausten verkkona, vaan niiden jonona. Tällainen ajattelu yhdenmukaistaa ajatteluamme. Ehtolausemuotoinen tiede määrittää sitä miten havainnoimme maailmaa. Martin Heidegger kenties sanoisi, että kun maailma tällä tavoin kehystetään, häviää kokemuksestamme tietty merkitys – kokemuksestamme katoaa syvyysulottuvuus.

Tämän standardisoimisen vastustajana voisi kenties nähdä taiteen, joka radikaalilla tavalla pakottaa meidät kokemaan toisin. Taide, ollessaan todellista, auttaa meitä pääsemään irti standardisoidusta kokemuksesta. Viihde puolestaan on tietyn sosiaalis-poliittis-ekonomisen ryhmän hegemonian pönkittämistä varten tuotettua kulttuuria. Taide avaa todellisuutta aina yksilöllisesti. Taide on radikalismia kokemuksen tasolla.

Frankfurtin koulun kriittinen teoria pyrkii hallitsemaan koko todellisuuden totaliteetin filosofisella tasolla. Se pyrkii antamaan jonkinlaisen yleisen esityksen ajastamme, ja todellisuudestamme. Taide jos mikä auttaa taistelussa ideologiaa vastaan. Viittasin aiemmin kieleen. En tiedä, onko niin jo tehty, mutta olisi mielenkiintoista pyrkiä tarkastelemaan tätä Frankfurtin koulun ”positivismikritiikkiä” kielifilosofian perspektiivistä, koska ideologia vaikuttaa ennen kaikkea kielen tasolla.

Ei kommentteja: